Gratulujeme úspěšným absolventům kurzu účetnictví

Dne 8.4.2016 proběhla záverečná zkouška v kurzu Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky. 

Zkoušku, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu, absolvovali 4 účastníci, kteří úspěšně zvládli písemný test i ústní část zkoušky. 

Věříme, že získané znalosti a dovednosti uplatní ve svém dalším profesním směřování. 

Všem moc gratulujeme.