Připravujeme se na EET

Stejně jako většina podnikatelských subjektů  i naše organizace podléhá povinnosti elektronické evidence tržeb. 

Evidovat budeme platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, na které se nevztahuje výjimka. Evidenci tržeb nebudou podléhat platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Nezapomeňte:

Zařízení pro zpracování EET musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi.

Před zahájením evidence tržeb má podnikatel povinnost požádat Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. 

Podnikatelský subjekt musí informovat své zákazníky o tom, že má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku. Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

více na informací naleznete přímo na oficiálních stránkách k EET (https://www.etrzby.cz/)