První kroky do praxe +

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00122

Částka: 5 871 432,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2012 až 30. duben 2014

Popis projektu

Projekt nabízí pro účastníky komplexní a provázané aktivity s cílem zabezpečit trvalé uplatnění na trhu práce. Mezi hlavní aktivity projektu patří:

- aktivizace a motivace s integrovanou finanční gramotností

- vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů

- individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání

- poskytnutí zaměstnání s úhradou mzdových příspěvků zaměstnavatelům

- poskytnutí doprovodných opatření (náhrada cestovného, stravné ve formě stravenek, příspěvek na hlídání dětí a mzdové příspěvky)

Tento projekt využívá inovativné vzdělávací a poradenské aktivity doplněné o ověřený model zaměstníní s poskytnutím mzdových příspěvků. V rámci projektu využijeme naše vzdělávací programy akreditované MŠMT, které reflektují potřeby účastníků a trhu práce.

Cíle projektu

Cílem projektu je doplnit účastníkům teoreticko-praktické znalosti a dovednosti, které mohou následně uplatnit při výkonu zaměstnání u spolupracujícího zaměstnavatele. Zisk pracovních návyků a zkušeností je podstatný činitel umožňující zvýšení jejich šancí pro nalezení trvalého pracovního místa.

V projektu jsou vytyčeny tyto hlavní cíle:
1) Aktivizovat a motivovat osoby z cílové skupiny;
2) Zabezpečit zvýšení kvalifikace formou realizace akreditovaných vzdělávacích programů;
3) Poskytnout individuální poradenství v oblasti osobního rozvoje, zvyšování kvalifikace, hledání a
zprostředkování zaměstnání;
4) Zajistit zaměstnání s příspěvkem u spolupracujícího zaměstnavatele (zejména pro absolventy bez praxe); tak, aby účastníci projektu ve spolupráci s realizačním týmem a spolupracujícími subjekty získali své pracovní uplatnění.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- absolventi škol,
- rodiče pečující o děti do 15 let věku
- osoby se zdravotním postižením
Do projektu budou zařazeni zájemci a uchazeči o zaměstnání.

Účastníci/ce projektu

osoby do 25 let
osoby bez praxe
osoby s tělesným postižením
rodiče na mateřské/rodičovské
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
rodiče samoživitelé/ky

Region realizace

Středočeský kraj

Průběh

Projekt je zaměřen na posílení šancí uchazečů a zájemců o zaměstnání z řad znevýhodněné cílové skupiny uplatnit se na trhu práce.

Do projektu bude zařazeno celkem 60 osob v 5 bězích do jednotlivých klíčových aktivit, které se budou částečně prolínat.
Motivační kurz s finanční gramotností v kombinaci s poskytovaným poradenstvím je velmi důležitou aktivitou pro účastníky projektu a přispěje ke změně jejich návyků a zaběhnutých stereotypů.
Kapacita jednotlivých kurzů bude 10-15 osob. To zaručí individualizovaný přístup lektorů k jednotlivým účastníkům. V rámci poradenství mohou být účastnici zařazení i do pracovní diagnostiky.
Následovat bude možnost zvýšení znalostí v oblasti obsluhy PC. Získané znalosti jsou uplatnitelné ve všech pracovních odvětvích i dalším osobním životě.
V další fázi realizace si může účastník/účastnice vybrat jednu z nabízených rekvalifikací: Administrativní pracovník/pracovnice nebo Základy účetnictví a daňové evidence s využitím PC.
Jednotlivé kurzy byly vybrány s ohledem na dovednosti, které požadují zaměstnavatelé a požadavky cílové skupiny na doplnění chybějících znalostí. Vybrané kurzy reflektují potřeby obou skupin na trhu práce.
Aktivita Výkon zaměstnání s příspěvkem bude navazovat na výuku v rekvalifikačním kurzu v rozsahu polovičního úvazku po dobu 6 měsíců u vytypovaných spolupracujících zaměstnavatelů. S vytipovanými zaměstnavateli máme již zkušenosti z realizace obdobných projektů. Jednotliví účastníci budou ke konkrétním zaměstnavatelům zařazováni na základě vstupních pohovorů.
V průběhu účasti bude účastníkům nabídnuta i možnost další podpory formou úhrady cestovného, stravného a možnosti hlídání dětí v době účasti na aktivitách projektu s cílem zlepšit přístup k zvýšování kvalifikace.

Výsledky

V rámci projektu bylo v průběhu realizace podpořeno celkem 68 účastníků projektu.
Z celkového počtu osob zařazených do vzdělávacích kurzů, bylo celkem 97 úspěšných absolventů, kteří získali osvědčení.
Do aktivity výkonu zaměstnání na poloviční úvazek na dobu 6 měsíců bylo zařazeno celkem 24 osob u 13 zaměstnavatelů.
V rámci projektu vznikla 4 nově vytvořená pracovní místa a další účastníci byly umístěni na volná pracovní místa.
K datu ukončení realizace aktivit projektu našlo zaměstnání 40 osob, tj. 58,8% všech účastníků.

Kontaktní osoby

                Tatiana Bastiánová, vedoucí projektu

                Ing. Radek Mach, finanční manažer projektu

                prkap@apis-nb.cz, tel.: 325 623 021

WWW: https://www.apis-nb.cz