realizace v oblasti vzdělávání

První kroky do praxe + - Příprava a realizace projektu financovaného z OP LZZ ve výši 5,87 mil. Kč

První kroky absolventa do praxe II - Příprava a realizace projektu financovaného z OP LZZ ve výši 5,25 mil. Kč.

Ženy, hurá do práce! - Příprava a realizace projektu  financovaného z OP LZZ ve výši 5,25 mil. Kč.

Moderní formy vzdělávání a poradenství - Příprava a realizace projektu financovaného z OP RLZ ve výši 5,7 mil. Kč.

Vývoj metodiky profesních modularizovaných vzdělávacích programů - Spolurealizace projektu financovaného z OP RLZ ve výši 4,8 mil. Kč.

První kroky absolventa do praxe - Příprava a realizace projektu  financovaného z OP RLZ ve výši 5,9 mil. Kč.

Realizace projektu podpory MSP pro Agenturu CzechInvest v rámci programu Poradenství financovaného ze státního rozpočtu.

Malé půjčky - Realizace projektu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu v letech 2000 – 2004. Poskytli jsme více jak 60 půjček do 1 mil. Kč pro malé podnikatele (do 49 zaměstnanců) vč. jejich monitoringu po celou dobu splácení.

PWP Centrum Rozwoju Aktywności Zawodowej Osób Niepelnosprawnych.Adaptacja rozwiazań europejskich na wielkopolskim rynku pracy - spolupráce v mezinárodním projektu  realizovaném s firmou Jan Guss GWARANCJA Buro Consultingowo-Handlowe, Poznaň (Polsko) a dalším zapojeným partnerem Living Stone Dialoog Mechelen (Belgie) v letech 2013 a 2014. zaměřeném na výměnu zkušeností a metodik práce oblasti vzdělávaní a práce s cílovou skupinou hendikepovaných nezaměstnaných.