S podporou Středočekého kraje připravujeme nové studijní materiály

Pro naše účastníky připravujeme nové studijní a výukové materiály v oblastech:

1.  Přístupu a využití IT technologii,

2. Pracovního práva a podnikání

3. Trhu práce

4. Jednání se zaměstnavatelem

5. Podnikatelského záměru

Naší snahu podporuje i Krajský úřad Středočeského kraje, prostřednictvím Fondu podpory malého a středního podnikání, v  rámci projektu "Příprava a realizace inovace vlastních metodických, výukových a studijních materiálů.

Věříme, ža vytvořené materiály přispějí ke zkvalitnění a zefektivnění našich vzdělávacích programů, které přizpůsobujeme potřebám našich klientů.