Spolupráce v oblasti řízení projektů a investic

Kenast s.r.o.

Příprava vzdělávacího projektu v rámci programu „Vzdělávejte se!“ a realizace školení obchodních a servisních pracovníků financované z dotace od ÚP Kolín.

Město Humpolec

Příprava a realizace projektu Regenerace veřejného prostranství sídliště Smetanova v Humpolci financovaného z ROP Jihovýchod. Schválená dotace ve výši téměř 9,5 mil. Kč.

Realizace veřejné zakázky, TDI, zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, koordinace a řízení projektu.

Město Nymburk

Příprava a realizace projektu Podnikatelský inkubátor Nymburk financovaného z OPPP - programu Prosperita. MPO ČR schválilo dotaci ve výši téměř 55 mil. Kč.

Lavat a.s.

Příprava a realizace projektu výstavby Výzkumně vývojového centra společnosti Lavat a.s.. MPO ČR schválilo projekt a poskytlo v rámci OPPI dotaci ve výši 4,2 mil. Kč.

P L E H A S O, k.s.

Příprava a realizace projektu zavedení nového informačního systému ve společnosti PLEHASO k.s. MPO ČR schválilo projekt a poskytlo v rámci OPPI dotaci ve výši 2,2 mil. Kč.

THIMM Obaly, k.s.

Zpracování projektu a žádosti o investiční pobídku. MPO ČR schválilo projekt a poskytlo komanditní společnosti nabídku investiční pobídky ve výši 186 mil. Kč.

Podnikatelské záměry, zvýhodněné půjčky pro více jak 150 klientů a další služby...