Ženy, hurá do práce

 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/26.00319

Částka: 5 247 144,00 Kč

Doba realizace projektu: 15. července 2009 až 14. července 2011

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu snadnějšího a rychlejšího návratu žen zejména po rodičovské dovolené na trh práce v rámci Středočeského kraje. Navazuje na úspěšně realizované projekty „Mámo, táto, najdi si práci“ I a II, kterých se účastnilo celkem 272 žen. Z toho 233 žen dokončilo kurz a 130 našlo zaměstnání.

Účastníci projektu absolvují ve čtyřech městech a to Kolín, Kutná Hora, Milovice a Nymburk následující aktivity, které jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR a jsou pro účastníky ZDARMA:

        1.    Absolvování dlouhodobého vzdělávacího programu přizpůsobeného potřebám cílové skupiny složený z modulů

           a.     Anglický jazyk – 150 hodin

           b.     ICT (počítače) – 110 hodin   

           c.    Komunikační a prezentační dovednosti – 60 hodin            

           d.     Právo a řízení – 20 hodin

         Výuka bude probíhat tři dny v týdnu (6 výukových hodin) po dobu 20 týdnů. Pro účastníky je zajištěno hlídání dětí.

    Ověřený vzdělávací program pomůže cílové skupině překonat dlouhodobou nepřítomnost na trhu práce a ztrátu kontaktu s   pracovním prostředím. Umožní ji doplnění chybějících znalostí a dovedností, a zároveň pomůže při zvyšování sebedůvěry a hledání pracovního uplatnění.

 

        2.     Pro úspěšné absolventky modulu Počítače je připravena možnost absolvování zkoušek počítačové gramotnosti ECDL s  mezinárodní platností. Při úspěšném složení zkoušek získá absolventka mezinárodní „řidičák“ na počítače (European Computer Driving Licence).

         3.     Poradenství při hledání zaměstnání a zpracování Individuálního plánu rozvoje účastníka.    

         4.     Hlídání dětí pro účastníky projektu zajištěné v každém městě.    

 K dalším aktivitám projektu patří jeho řízení, technická a organizační příprava, propagace a publicita a evaluace projektu, kterou zabezpečuje realizační tým, lektoři a dodavatelé.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnatelnosti žen po mateřské/rodičovské dovolené a odstraňování překážek bránících těmto ženám v účasti na trhu práce.

Projekt je zaměřen na ženy, které díky rodičovství a péčí o děti ztratily kontakt se zaměstnavatelem a pracovním prostředím. Projekt vytváří vhodné prostředí pro úspěšný návrat na trh práce. Tohoto cíle je dosaženo úzkou spoluprací s cílovou skupinou a zaměstnavateli, realizací přizpůsobených vzdělávacích programů v souladu s potřebami žen a trhu práce, poradenstvím při hledání zaměstnání a podporou při zajištění hlídání dětí v průběhu realizace aktivit projektu.

Cílové skupiny

Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce.

Kontaktní osoba

Kontakt: ing. Radek Mach, radek.mach@apis-nb_cz, tel.: +420 325 623 021