Poradenství

Naše společnost poskytuje poradensví v oblasti podnikání pro začínající, ale i stávající podnikatelské subjekty. 
 
V rámci centra profesního poradenství poskytujeme poradenské služby v oblasti orentace v profesní dráze pro dospělé i mládež.