Centrum profesního poradenství

Tuto službu poskytuji naši kvalifikovaní poradci formou skupinových setkání nebo individuálních sezení.

Cílem profesního poradenství je rozvoj potenciálu klienta v dalším vzdělávání a uplatnění na trhu práce, na základě jeho individuálních schopností a dovednosti.

Služby centra profesního poradenství

Volba vzdělání, zaměstnání

- poskytujeme podrobné informace o tom, co se v kterém oboru naučíte a o možnostech uplatnění po ukončení studia

- doplníme informace o nabídce jednotlivých škol, oborech, délce studia, způsobu přijímacích zkoušek

Předpoklady a kompetence pro výkon pracovní pozice, SWOT analýza

- společně identifikujeme Vaše znalosti a dovednosti a jejich uplatnitelnost na trhu práce, 

- zpracujeme analýzu Vašich dalších možností, příležitostí, které mohou zůstat přehlédnuté

Doplnění, rozšíření kvalifikace

- navrhneme možnosti zvyšování kvalifikace v programu celoživotního vzdělávání v systému formálního i neformálního vzdělávání - programy státních i soukromých škol, rekvalifikace, kurzy a zkoušky v rámci národní soustavy kvalifikací

Příprava na změnu povolání

- poskytneme podporu a aktuální informace o způsobech a technikách hledání zaměstnání, orientace v trhu práce a jeho možnostech, včetně práce se zdroji informací

Rozvoj kariery, komunikace se zaměstnavateli

- společně zvážíme vaše profesní zaměření ve vztahu k aktuální nabídce trhu práce

- procvičíme, posílíme kompetence potřebné v jednání se zaměstnavatelem s cílem získat pracovní uplatnění

Profesní diagnostika, možnost testování kognitivních schopností

- nabízíme různé formy testování předpokladů, zájmové a profesní orientace k usnadnění rozhodování při volbě povolání a další profesní dráhy

Ceny služeb jsou nastaveny individuálně v závislosti na obsahu a rozsahu poradenství.

ZPĚT