Poradenství pro podnikání

Tato služba je poskytována našimi kvalifikovanými poradci. Cílem poradenství je identifikace, definice a analýza problémů, které souvisí se strategií, organizací, postupy a metodami používanými v podnikatelském subjektu.

Nezbavíme vás rozhodování ani odpovědnosti (mimo funkce dočasného / krizového manažera). Nabízíme vám řešení a podporujeme proces rozhodování tím, že poukazujeme na schůdné cesty vedoucí  k odstranění problému resp. dosažení plánovaného cíle vlastními silami.

Služby podnikatelského poradenství:

1) Start up (chci začít podnikat)

2) Rozvoj podnikání

ZPĚT

1) Start up (chci začít podnikat)

Akreditovaný kurz MŠMT „Základy podnikání“

V rámci námi realizovaného kurzu Základů podnikání získáte cenné komplexní informace o podnikatelské praxi, postupu k zahájení podnikání, zpracování podnikatelského záměru…

Bližší informace o kurzech naleznete zde pro SŠ a vyšší vzdělání nebo pro ZŠ vzdělání.

Zpracování nebo posouzení podnikatelského plánu

S naší pomoci zpracujete svůj podnikatelský plán jako stavební kámen vašeho budoucího podnikání. Při jeho tvorbě se zaměříme na vaší hlavní stěžejní činnost a její potenciál, finanční plánování, strategie podnikání.

Návrh organizační struktury podnikatelského subjektu

Poskytneme Vám informace o jednotlivých typech organizačních struktůt podniků a navrhneme vhodnou variantu pro Vaše podnikání.

 

Založení podnikatelského subjektu

Získáte přehled o možnostech založení podnikatelského subjektu v souladu s legislativou České republiky. 

Hledání finančních zdrojů nebo dotací

Společnými silami zmapujeme veškeré možné finanční zdroje, které můžete využít ve svém podnikání.

Hledání partnerů pro podnikání

aneb "ve dvou se to lépe táhne“

Společně zvážíme i možnost efektivní spolupráce s "konkurencí" v oblasti vašeho podnikání. 

Síťování jako nová cesta podnikání v tržních podmínkách.

Využití služeb podnikatelského inkubátoru

Při zahájení podnikání často zvažujete i možnost umístění sídla podnikání a služby, které budete i v rámci řízení a adminstrace využívat. V tomto směru můžete využít možností, které nabízí Podnikatelský inkubátor Nymburk a jeho coworkingové centrum. Prostředí sdíleného pracovního centra poskytuje plnohodnotné zázemí pro Vaší práci i spolupráci s partnery, pro kontakt se zákazníky i prezentaci vlastních služeb. 

2) Rozvoj podnikání

Řízení nákladů

Získáte přehled o metodách tvorby procesních systémů řízení nákladu v podnikatelském subjektu, jeho efektivitě, optimalizaci a strategiích. Individuálně posoudíme vhodné řešení pro vaše podnikání. 

Marketing

Společnými silami se zaměříme na zjišťování potřeb a zájmu zákazníků, posoudíme použití nástrojů a marketingových metod v oboru vašeho podnikání a nastíníme vhodné postupy a opatření směřující k rozvoji vašeho podnikání. 

Procesní a organizační řízení

Každý procesní směr řízení a organizování činnosti v podniku vychází ze sledů činností - procesů, kterým výrobek nebo služba vzniká.

Z tohoto sledu vychází i způsob organizace vztahů a všech potřebných činnosti, provázanosti mezi nimi a zodpovědnými pracovníky, kteří činnost vykonávají. Individuálně posoudíme vhodnou variantu pro vaše podnikání.

Personalistika

Každá podnikatelská činnost je založená na lidech, kteří ji vykonávají. Důležitou roli zde hraje nastavení optimálního výkonu, systému odměňování a motivace zaměstnanců. Zaměříme se i na nastavení vhodných pracovních podmínek, výběr a hodnocení pracovníků v organizaci, jejich další rozvoj. Samozřejmosti je i vedení příslušné personální agendy v souladu s platnou legislativou. Individuálně posoudíme vhodné řešení pro vaše podnikání.

Zpracování žádostí o dotace

Naši zkušení pracovníci posoudí na základě individuálního přístupu možnosti čerpání dotací pro oblast vašeho podnikání. Na základě požadavku zpracujeme potřebnou dokumentaci k podání kompletně, nebo její dílčí části.  

Naše společnost již v minulosti úspěšně spolupracovala s organizacemi při zpracování a realizaci různých investičních i neinvestičních projektů. Uděláme vše pro to, abyste i vy svůj projekt s naší pomoci úspěšně realizovali. 

Ceny poradenství jsou nastaveny individuálně v závislosti na obsahu a rozsahu poskytnuté služby.

ZPĚT