Administrativní pracovník/pracovnice - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
 1.     BOZP a ochrana životního prostředí 
 2.     Administrativní dovednosti 
 3.     Využití PC v administrativních činnostech 
 4.     Psychologické aspekty administrativní práce 
 5.     Principy úspěšného vystupování 
 6.     Obchodní dovednosti a marketing 
 7.     Organizace a řízení 
 8.     Základy účetnictví 
 9.     Základy práva pro administrativní činnosti
 
Rozsah výuky 128+8 hod. – cca 5 týdnů výuky převážně v dopoledních hodinách.
 
Vstupní předpoklady:
       Minimálně základní vzděláni a základní znalost práce na PC se zájmem o práci v administrativě. 
       Do kurzu je možné zařadit i osoby se zdravotním postižením.
 
Absolvent vzdělávacího programu zvládá zajištění samostatné administrativně – technické práce a organizačních úkolů na pracovišti v těchto oblastech:
 • Umí archivovat dokumenty, nakládat s materiály různého charakteru
 • Zná formální náležitostí dokumentace a oběh listin v organizacích
 • Zná principy organizace a řízení firem se zaměřením na práci s lidskými zdroji
 • Umí se orientovat v základních účetních operacích a právních oblastech se zaměřením na obchodní a daňovou problematiku
 • Osvojil si dovednosti v oblasti psychologie práce, organizace a řízení práce i chodu celé firmy
 • Zná základy ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany, životního prostředí
 • Zvládá základní obchodní a prezentační dovednosti