Daňová evidence s využitím PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
    Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
    Daňové evidence a její charakteristika
    Evidence majetku, materiálů a zásob
    Evidence zakázek
    Evidence finančních prostředků
    Uzávěrka hospodaření
    Vybrané kapitoly z právního minima
    Souvislý příklad na daňovou evidenci příjmu a výdajů
    Základy zpracování daňové evidence s využitím PC
 
Rozsah výuky 84+4 hod. – cca 4 týdnů výuky převážně v dopoledních hodinách.
 
Vstupní předpoklady:
 • Středoškolské vzdělání
 • Minimální věk 18 let
 • Základní znalost práce na PC (operační systém Windows a sada MS office)
 • Právní bezúhonnost a psychická způsobilost
 • Možnost zařazení i osob se zdravotním postižením
       Se zájemci je proveden vstupní pohovor
 
Absolvent kurzu je kvalifikovaný pracovník, který na základě pokynů a instrukcí příslušných vedoucích zajišťuje samostatně práce v oblasti daňové evidence.
 • Je schopen samostatně vest předepsané evidence, záznamy účetních knih vč. jejich otevírání a uzavírání
 • Zvládá sledování hodnotového stavu a pohybu hmotného a nehmotného majetku
 • Umí provádět evidenci a kontrolu účetních údajů
 • Zná pravidla pro zabezpečování archivace dokladů
 • V rámci evidence finančních prostředků zvládá zajišťování pokladních služeb a bankovních operací pro potřeby organizace
 • Je schopen provádění zápočtu závazků a pohledávek v rámci odběratelsko – dodavatelských vztahů
 • Umí vést evidence nákladů a výnosů
 • Je schopen zpracovat účetní závěrky
 • Zvládá vedení daňové evidence na PC