Mzdové účetnictví s využitím PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Vybrané kapitoly z pracovního práva 
 3. Obecná pravidla poskytování mzdy a platu
 4. Odvody na zdravotní pojištění
 5. Odvody na sociální zabezpečení
 6. Nemocenské pojištění
 7. Důchodové pojištění
 8. Účtování cestovních náhrad
 9. Daňová problematika
 10. Souvislý příklad na výpočet mezd
 11. Vedení mzdového účetnictví na PC
 
Rozsah výuky 122+4 hod. – cca 5 týdnů výuky převážně v dopoledních hodinách.
 
Vstupní předpoklady:
 •     Středoškolské vzdělání
 •     Minimální věk 18 let
 •     Základní znalost práce na PC (operační systém Windows a sada MS office)
 •     Právní bezúhonnost a psychická způsobilost
       Možnost zařazení i osob se zdravotním postižením
       Se zájemci je proveden vstupní pohovor
 
Absolvent kurzu je kvalifikovaný pracovník, který na základě pokynů a instrukcí příslušných vedoucích zajišťuje samostatně práce v oblasti mzdového účetnictví.
 • Provádí transparentní zaúčtování mezd jednotlivých pracovníků. Je schopen samostatně vypočítat mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy vč. zpracováni jednotlivých částí interních mzdových předpisů.
 • Umí vyplnit příslušné evidence pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ a vest rozpis s ohledem na statistické výkaznictví, umí vyplnit statistický výkaz a to i elektronickou formou včetně odeslání. 
 • Je schopen poskytnout součinnost při zpracování dávek ČSSZ zaměstnanců (např. výplata nemocenské, výpočet důchodu)
 • Umí zpracovat cestovní náhrady zaměstnanců.
 • Dovede vyplnit přihlášky pro registraci k daním na finanční úřad s ohledem na charakter a obsah činnosti účetní jednotky. Je seznámen s vyplňováním formulářů ke všem základním druhům daní. 
 • Dokáže zpracovat vyúčtování daně ze závislé činnosti fyzických osob, podklady pro daňová přiznání zaměstnanců vč. uplatnění slev na dani z příjmu.
 • Umí vyplnit příkaz k úhradě mezd a dalších odvodů.
 • Zná funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy, zná pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů, osobních složek zaměstnanců.