Základy obsluhy PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
  1.     BOZP a ochrana životního prostředí při práci s PC
  2.     Operační systém(Windows 8)
  3.     Práce s textovým editorem (MS Word)
  4.     Práce s tabulkovým tabulátorem (MS Excel)
  5.     Seznámení s tvorbou el. prezentací (PowerPoint)
  6.     Elektronická komunikace (Outlook, internet)
 
Rozsah výuky 42+6hod. – cca 8 dnů výuky převážně v dopoledních hodinách
 
Vstupní předpoklady:
       Minimálně základní vzdělání se zájmem o práci na počítači.  
       Do kurzu je možné zařadit i osoby se zdravotním postižením.
 
Absolvent vzdělávacího programu získá potřebné kompetence v oblasti práce s využitím počítače, které využije v dalších administrativních činnostech i jako základ pro další možné vzdělávání.  
  • Umí se orientovat v  základních operacích a úpravách v práci s textovým editorem, formátování dokumentů
  • Zvládá základy práce s tabulkovým kalkulátorem, tvorbu databází a grafů, využívá matematických funkcí a filtrování
  • Umí tvořit základní typy elektronických prezentací s využitím různých typů přechodů snímků, využití doplňků prezentace, vkládání obrázků, zvuků atd.
  • Zná základní pravidla práce ve sdíleném internetovém prostředí
  • Umí vyhledávat v internetu
  • Zná principy ochrany dat na internetu, používání elektronické pošty