Základy obsluhy PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
 1.     BOZP a ochrana životního prostředí při práci s PC
 2.     Operační systém(Windows 8)
 3.     Práce s textovým editorem (MS Word)
 4.     Práce s tabulkovým tabulátorem (MS Excel)
 5.     Seznámení s tvorbou el. prezentací (PowerPoint)
 6.     Elektronická komunikace (Outlook, internet)
 
Rozsah výuky 42+6hod. – cca 8 dnů výuky převážně v dopoledních hodinách
 
Vstupní předpoklady:
       Minimálně základní vzdělání se zájmem o práci na počítači.  
       Do kurzu je možné zařadit i osoby se zdravotním postižením.
 
Absolvent vzdělávacího programu získá potřebné kompetence v oblasti práce s využitím počítače, které využije v dalších administrativních činnostech i jako základ pro další možné vzdělávání.  
 • Umí se orientovat v  základních operacích a úpravách v práci s textovým editorem, formátování dokumentů
 • Zvládá základy práce s tabulkovým kalkulátorem, tvorbu databází a grafů, využívá matematických funkcí a filtrování
 • Umí tvořit základní typy elektronických prezentací s využitím různých typů přechodů snímků, využití doplňků prezentace, vkládání obrázků, zvuků atd.
 • Zná základní pravidla práce ve sdíleném internetovém prostředí
 • Umí vyhledávat v internetu
 • Zná principy ochrany dat na internetu, používání elektronické pošty