Základy podnikání pro ZŠ vzdělání - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
 1.     BOZP a požární ochrana
 2.     Pracovní prostředí a základy ekologie
 3.     Právní minimum, postup a povinnosti při založení podniku
 4.     Personalistika v podnikání
 5.     Účetnictví
 6.     Daňová soustava
 7.     Finanční zdroje a podpory MSP, využití internetu v podnikatelské praxi
 8.     Marketing
 9.     Podnikatelský záměr
 
Rozsah výuky 152+8 hod. – cca 5 týdnů výuky převážně v dopoledních hodinách.
 
Vstupní předpoklady:
 •        Minimálně dokončené základní vzdělání
 •        Dosažení 18 let věku. 
       Požadavek na praxi není stanoven, je však výhodou. 
       Lze zařadit i osoby se zdravotním znevýhodněním.
 
Absolvent vzdělávacího programu:
 • Zná základní práva a povinnosti podnikatele
 • Umí se orientovat v základech účetnictví, daních, podmínkách podnikání v EU, pracovním právu, náležitostech právních smluv, sociálním a zdravotním pojištěním
 • Zná základy marketingu
 • Umí zhodnotit základní ekonomické ukazatele
 • Umí vyhledat potřebné informace na internetu
 • Umí vypracovat podnikatelský plán