Základy podnikání pro ZŠ vzdělání - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: 
  1.     BOZP a požární ochrana
  2.     Pracovní prostředí a základy ekologie
  3.     Právní minimum, postup a povinnosti při založení podniku
  4.     Personalistika v podnikání
  5.     Účetnictví
  6.     Daňová soustava
  7.     Finanční zdroje a podpory MSP, využití internetu v podnikatelské praxi
  8.     Marketing
  9.     Podnikatelský záměr
 
Rozsah výuky 152+8 hod. – cca 5 týdnů výuky převážně v dopoledních hodinách.
 
Vstupní předpoklady:
  •        Minimálně dokončené základní vzdělání
  •        Dosažení 18 let věku. 
       Požadavek na praxi není stanoven, je však výhodou. 
       Lze zařadit i osoby se zdravotním znevýhodněním.
 
Absolvent vzdělávacího programu:
  • Zná základní práva a povinnosti podnikatele
  • Umí se orientovat v základech účetnictví, daních, podmínkách podnikání v EU, pracovním právu, náležitostech právních smluv, sociálním a zdravotním pojištěním
  • Zná základy marketingu
  • Umí zhodnotit základní ekonomické ukazatele
  • Umí vyhledat potřebné informace na internetu
  • Umí vypracovat podnikatelský plán