Často kladené otázky

Jak se mohu do kurzu přihlásit?

Na naších stránkách naleznete (nebo si osobně vyzvednete) formulář závazné přihlášky. Po jejím vyplnění a doručení do naší kanceláře obdržíte potvrzení o Vašem zařazení do kurzu. Přihlášku nám předejte před termínem zahájení kurzu.

Podmínkou k účasti je i úhrada kurzovného.

 

Jakým způsobem musím kurz zaplatit?

Cenu kurzu hradí účastník v hotovosti nebo bankovním převodem na účet společnosti APIS Nymburk (171727589/0300) před zahájením výuky.

Mohu si účast rozmyslet, ukončit?

Pokud nemůže účastník do kurzu nastoupit, může za sebe vyslat náhradníka, nebo přihlášku z vážných důvodů stornovat.

Pokud ji stornuje nejpozději 6 pracovních dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 30 % z celkové ceny kurzu.

Při stornu v období kratším než 6 pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z celkové ceny kurzu.

V případě předčasného ukončení účasti bude účastníkovi nabídnuta možnost opakování své účasti v nejbližším termínu stejného kurzu.

Při neomluvené neúčasti na kurzu nebude účastnický poplatek vrácen.

Kde a v jakém čase výuka probíhá?

Pro výuku využíváme plně vybavenou multimediální učebnu a výukovou pracovnu s  kapacitou 12-15 osob. Učebny mají sociální zázemí a kuchyňku pro všechny účastníky. Učebny se nacházejí učebny v sídle naší společnosti v Nymburce na ulici Topolová 4008.

Výuka obvykle probíhá denně v čase od 8:15 do 13:15 hod. (pokud se skupina účastníků nedomluví na jiném čase).

V odpoledních kurzech obvykle probíhá výuka od 16:30 do 19:45 hod. ve vybraných pracovních dnech 2x až 3x týdně.

Kolik času mi účast v kurzu zabere?

Délka jednotlivých kurzů se mění podle počtu hodin a frekvence výuky.

Konkrétní údaje naleznete u popisu jednotlivých kurzů. 

Musím si koupit nějaké učebnice nebo další pomůcky?

Všechny potřebné studijní materiály v kurzu dostanete. Náklady na jejich pořízení jsou součástí kurzovného. Pro účast v kurzu není podmínkou zakoupení dalších učebnic a studijních materiálů.

V průběhu účasti Vám může lektor doporučit určitou literaturu k samostudiu, která ale není podmínkou další účasti a záleží na Vás, zda tuto možnost využijete.

Jak probíhají závěrečné zkoušky?

Závěrečné zkoušky jsou složené ze dvou částí:

  1. písemný test z oblasti probíraných témat – cca 20-30 otázek
  2. praktická ústní část – k ověření praktických dovedností v oblasti rekvalifikace.

Co když u zkoušky neuspěji?

V případě neúspěchu není nic ztraceno. Naší studenti mají možnost absolvovat jednu zkoušku v opravném termínu do jednoho měsíce od ukončení kurzu.

Věříme, že tuto možnost nebudete potřebovat. 

Co se stane když nebudu moci v účasti v kurzu pokračovat (např. si najdu nové zaměstnání)?

V případě jednorázové návštěvy lékaře nám tuto skutečnost oznámíte a doložíte potvrzení lékaře. Vaše nepřítomnost by neměla přesáhnout 20% celkové účasti. V tomto rozsahu je možné výuku doplnit samostudiem. V případě, že Vaše nepřítomnost bude delší, než 20% celkové délky kurzu, bohužel nemůžete vykonat závěrečné zkoušky a kurz ukončíte pouze s potvrzením o účasti. Nic ale není ztraceno. Některé části je možné doplnit individuální přípravou a konzultacemi a tím nepřítomnost „dohnat“.

V případě dlouhodobé nemoci je možné účast ukončit ze zdravotních důvodů. Pokud to bude alespoň trochu možné, můžete využít možnost přeřazení do obdobného kurzu v jiném termínu. Obdobné pravidla platí i při péči o další osobu.