Ceny kurzů

Administrativní pracovník/pracovnice 8.500,- Kč akreditace
Daňová evidence s využitím výpočetní techniky 9.500,- Kč akreditace
Účetnictví s využitím výpočetní techniky 12.500,- Kč akreditace
Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky 14.400,- Kč akreditace
Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky 11.500,- Kč akreditace
Základy podnikání 9.000,- Kč akreditace
Základy podnikání (pro ZŠ vzdělání 12.000,- Kč akreditace
Základy obsluhy PC 3.500,- Kč /
individuální
akreditace
Řízená konzultace - vybrané téma 350,- Kč/ hod. individuální forma

 

Platební podmínky:

Cenu kurzu hradí účastník převodem na účet společnosti APIS Nymburk před zahájením výuky.

 

Storno podmínky:

Při neomluvené neúčasti na kurzu nebude účastnický poplatek vrácen. Pokud nemůže účastník do kurzu nastoupit, může za sebe vyslat náhradníka, nebo přihlášku z vážných důvodů stornovat. Pokud ji stornuje nejpozději 6 pracovních dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 30 % z celkové ceny kurzu. Při stornu v období kratším než 6 pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z celkové ceny kurzu.

V případě předčasného ukončení účasti bude účastníkovi nabídnuta možnost opakování své účasti v nejbližším termínu stejného kurzu.

Uchazeči o zaměstnání mohou požádat o možnost účasti v kurzu v rámci zvolené rekvalifikace v souladu s pravidly Úřadu práce ČR. 
 

ZPĚT