Naše kurzy

Účetnictví a daňová evidence s využitím PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky: Vybrané kapitoly z právního minima Účetnictví Účtování v jednotlivých třídách Daňové evidence a její charakteristika Evidence majetku, materiálů a zásob Evidence zakázek Evidence finančních prostředků Uzávěrka hospodaření Souvislý příklad na účetnictví...
+

Účetnictví s využitím PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky:  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Vybrané kapitoly z právního minima Účetnictví Účtování v jednotlivých třídách Základy vedení  účetnictví v účetních programech na PC   Rozsah výuky 168+4 hod. – cca 6 týdnů výuky převážně v...
+

Mzdové účetnictví s využitím PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky:  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Vybrané kapitoly z pracovního práva  Obecná pravidla poskytování mzdy a platu Odvody na zdravotní pojištění Odvody na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Účtování cestovních...
+

Základy podnikání - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky:      BOZP a požární ochrana     Pracovní prostředí a základy ekologie     Právní minimum, postup a povinnosti při založení podniku     Personalistika v podnikání     Účetnictví  ...
+

Základy obsluhy PC - akreditováno MŠMT

Obsahuje tematické bloky:      BOZP a ochrana životního prostředí při práci s PC     Operační systém(Windows 8)     Práce s textovým editorem (MS Word)     Práce s tabulkovým tabulátorem (MS...
+

 Dále nabízíme i možnost individuálních řízených kunzultací vybraných témat našich vzdělávacích programů. Termín konzultace a její rozsah je nutné domluvit předem.

ZPĚT